Boka tid

Det går tyvärr inte att boka någon tid då jag gått i delpension.

Ring mig på tel: 042 - 12 88 29 om det är något du undrar över.

Eller använd e-post: info@kreadentum.se

Aktuellt

From. 230701 

Var sak i livet har sin tid. Nu har jag sålt min klinik och gått i del pension. Detta innebär att jag endast kommer att arbeta enstaka dagar framöver.

Vill passa på att tacka för denna tiden.

 

Dataskyddspolicy

Patientinformation avseende personuppgifter

Varje gång som du kontaktar mig registrerar jag personuppgifter om dig.
Detta behövs för att jag ska kunna ge en god, säker och trygg vård.
Person uppgifter används också för att få en bild av mina patienters tandhälsa.
De lagar som reglerar hantering av person uppgifter inom min verksamhet är
Patientdatalagen (PDL) samt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hantering av personuppgifter:
Jag är skyldig att föra en patientjournal gällande varje enskild patient.
Journalen kan innehålla uppgifter som anledning till vård, diagnos, utförda och planerade åtgärder.
Detta behövs för kunna ge en säker och god vård. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan.
Jag är skyldig att registrera dina uppgifter även om du inte gett mig samtycke.

Som patient här hos mig har du möjlighet att boka tid via mejl eller telefon samt få en påminnelse om bokad tid. För att kunna göra detta samlar jag in ditt namn, mejladress samt telefonnummer. Kontaktuppgifter sparas i mitt journalsystem i enlighet med bestämmelserna i patientdatalagen.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?
Enligt befintliga lagar bevarar jag dina uppgifter i minst 10 år.

Vem får tillgång till dina uppgifter?
Inom tandvården råder det sträng sekretess avseende uppgifter som antecknas i din journal. Jag kommer därför inte att lämna ut information som återfinns i din journal om jag inte är skyldig att göra detta enligt gällande lagar och föreskrifter.

Vilka rättigheter har jag som patient?
Som patient har du rätt att få ta del av uppgifterna i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av journalen.
Om du har en avvikande åsikt i förhållande till vad som står i din journal eller uppgift som är oriktig har du rätt att få detta infört i journalen. För att få en uppgift borttagen måste du vända dig till inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se).
Få information om vilka som haft åtkomst av dina personuppgifter.
Ge samtycke till att andra vårdgivare får ta del av din journal.
Vem är personuppgifts ansvarig?
Leg. Tandhygienist Kerstin Granéli /Kreadentum AB är ansvarig för hanteringen av dina person uppgifter. 

Välkommen till Kreadentum AB
Leg. Tandhygienist
Kerstin Graneli

Jag håller till i en tandhygienistpraktik belägen i mysiga lokaler centralt i Helsingborg. Jag har mer än 30 års erfarenhet och en bred kompetens inom:

• Förebyggande av karies samt tandlossning
• Behandling av tandlossningsjukdom (parodontit). 
 

Min verksamhet

Jag hjälper dig till en frisk mun och ett vackert leende!

Att vara frisk i munnen är viktigt för hälsan i hela kroppen visar allt fler studier.

Förebyggande tandvård innebär en minskad risk både för karies samt tandlossning.

Hitta hit

Jag har min mottagning på:
Stortorget 16
252 23 Helsingborg


Svårt att hitta hit? Jag hjälper dig!

Kreadentum AB

Leg. Tandhygienist Kerstin Graneli

Stortorget 16
25223 Helsingborg
042-12 88 29
info@kreadentum.se

Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4